Informații juridice


1. Prezentarea site-ului.

Potrivit articolului 6 din Legea nr 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, acesta este specificat de către utilizatorii site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com > identitatea diferitelor părți interesate, ca parte a implementării și monitorizării acesteia:

Proprietar: MARTIN’S CAMPING – SARL 38317430 – Strada Lacramioarei N ° 6 – SACALASENI – ROMANIA
Creator: http: //www.campingnoroc.col Pierre MARTIN
Director de publicitate: Pierre MARTIN – pierremartin310@hotmail.com
Directorul de publicare este o persoană fizică sau persoană juridică.
Webmaster: Pierre MARTIN – pierremartin310@otmail.com
Host: OVH – 2 rue Kellermann – PO Box 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – FRANȚA
credite:
Modelul mențiunilor legale este oferit de Subdelirium.com https://www.subdelirium.com/generateur-de-mentions-legales/ „> Mențiuni legale

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și servicii oferite.

Utilizarea site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com> implică acceptarea deplină și completă a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Acești termeni de utilizare pot fi modificate în orice moment, utilizatorii site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com> sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi însă decisă de MARTIN’S CAMPING, care va încerca apoi să comunice utilizatorilor înainte de datele și orele intervenției.

Site-ul campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> este actualizat periodic de Pierre MARTIN. În același mod, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: ele impun totuși utilizatorului care este invitat să se adreseze cât mai des posibil pentru ao lua în considerare.

3. Descrierea serviciilor furnizate.

Site-ul campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> își propune să ofere informații despre toate activitățile companiei.

MARTIN’S CAMPING se străduiește să furnizeze pe site campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/>> campingnoroc.com> informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, el nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, indiferent dacă acesta sau partenerii terță parte care furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> sunt date ca indicație și sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile de pe site-ul campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com> nu sunt exhaustive. Ele sunt supuse unor modificări care au fost făcute de când au intrat în linie.


4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi tras la răspundere pentru pagube materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultima generație actualizat


5. Proprietatea intelectuală și contrafacerile.

MARTIN’S CAMPING deține drepturile de proprietate intelectuală sau are dreptul de a utiliza toate elementele disponibile pe site, inclusiv text, imagini, grafice, logo-uri, pictograme, sunete, software.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor elementelor site-ului sau a unei părți a acestuia, indiferent de mijloacele sau procesele folosite, este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a: MARTIN’S CAMPING.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau oricare dintre materialele sale vor fi considerate a constitui o încălcare și urmărită penal în conformitate cu articolele L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

6. Limitări ale răspunderii.

CAMPING Martin nu poate fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte pentru utilizator echipamente, atunci când accesează site-ul campingnoroc.com, și care rezultă din utilizarea echipamentelor care nu respectă specificațiile din secțiunea 4, apariția unui bug sau incompatibilitate.

CAMPING MARTIN’S va fi, de asemenea răspunzător pentru daunele indirecte (inclusiv, de exemplu, o pierdere de piață sau pierderea de oportunitate) care decurg din utilizarea site-ului campingnoroc.com.http: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc .com.>

Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile pentru utilizatori. MARTIN’S CAMPING își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut publicat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, MARTIN’S CAMPING își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune la îndoială răspunderea civilă și / sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de mediul utilizat ( text, fotografie …).


7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

În Franța, datele personale sunt protejate în special prin legea nr 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană 24 octombrie 1995.

Cu ocazia folosirii site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com>, pot fi colectate: link-uri URL prin care utilizatorul a accesat site-ul campingnoroc. comhttp: //campingnoroc.com / >> campingnoroc.com>, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa Internet Protocol (IP) a utilizatorului.

În orice caz, MARTIN’S CAMPING colectează numai informații personale despre utilizator pentru necesitatea anumitor servicii oferite de site-ul campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com>. Utilizatorul oferă aceste informații cu o cunoaștere completă a faptelor, în special atunci când procedează la introducerea lor în sine. Se specifică apoi utilizatorului site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ „> campingnoroc.com> obligația sau nu de a furniza aceste informații.

În conformitate cu articolele 38 și ca urmare a Legii 78-17 din 6 ianuarie 1978 de calculatoare, fișiere și libertăți, fiecare utilizator are un drept de acces, rectificare și opoziție față de date cu caracter personal cu privire la acesta, prin depunerea cererii scrise și semnate, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, precizând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport terțe părți. Numai asumarea rambursării MARTIN’S CAMPING și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații potențialului cumpărător care, la rândul său, ar avea aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului campingnoroc.com.http: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com>

Site-ul nu este declarat la CNIL deoarece nu colectează informații personale. .

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Actului din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

8. Link-uri hypertext și cookie-uri.

Site-ul campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/>> campingnoroc.com> conține o serie de legături hipertext la alte site-uri, create cu autorizarea MARTIN’S CAMPING. Cu toate acestea, MARTIN’S CAMPING nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate astfel și nu își va asuma nicio responsabilitate ca urmare a acestui fapt.

Navigarea pe site campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> poate provoca instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe șantier și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare.

Refuzul de a instala un modul cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul poate configura computerul după cum urmează, pentru a refuza instalarea cookie-urilor:

În fila Internet Explorer: fila de instrumente (pictogramă sub formă de coloană în colțul din dreapta sus) / opțiuni de internet. Faceți clic pe Confidențialitate și selectați Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.

În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate.
Setați regulile de păstrare pentru a: utiliza setările personalizate pentru istoric. În final, debifați-o pentru a dezactiva modulele cookie.

Sub Safari: Faceți clic pe partea dreaptă sus a browserului din pictograma de meniu (simbolizată cu un clic). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookies”, puteți bloca cookie-urile.

Sub Chrome: faceți clic în partea dreaptă sus a browserului din pictograma meniu (simbolizată prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

9. Legea aplicabilă și atribuirea competenței.

Orice dispută legată de utilizarea site-ului campingnoroc.comhttp: //campingnoroc.com/ »> campingnoroc.com> este supusă legislației franceze. Aceasta se face exclusiv în fața instanțelor competente din Paris.


10. Principalele legi în cauză.

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în mod deosebit de Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, dosarele și libertățile.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

11. Glosar.

Utilizator: conectarea la Internet, folosind site-ul menționat mai sus. Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).